COMITÉ DE ORGANIZACION EVENTOS

PRESIDENTE

D.JUAN D. ESPARZA ROS

TEL.- 657.962.050

Vocal

D.FULGENCIO OTON MARIN

TEL.- 633 71 49 62

Vocal

D.RICARDO VILAR ANDRÉS

TEL.- 680 50 34 00

Vocal

D.SEBASTIAN MARTIN SOTO

TEL.- 619 66 92 50

Arriba